Spletni priročnik za uporabo dinamične identitete Ljudje

Dinamična identiteta deluje v interaktivnem okolju, zato je priročnik zasnovan na spletu in se lahko spreminja.


Ljudje logo

1.0 Logo

Logo Ljudje je sestavljen iz treh povezanih krogov, ki nadaljujejo znak na neskončnost. Temelji na slovenskem jeziku, kjer je beseda ljudje množinski samostalnik, kar pomeni, da morajo biti najmanj tri osebe, da ima beseda ljudje pomen.


Ljudje logo

2.0 Graf

Graf uporablja sistem mislnega vzorca, za prikaz grafične in vsebinske strukture v identiteti organizacije. Vezi so povezane okoli osnovnega znaka. Vsebinsko povezuje ljudi s projekti na katerih sodelujejo in omogočajo dodajanje poljubnih entitet, kar poenostavlja organizacijo vodenja projektov in podpira odprtost informacij. Vidno pa deluje kot živ grafični element.


Ljudje logo

3.0 Barva

Zaradi celotnega sistema, ki nosi večino pomembnih informacij, bi barve pozornost preusmerile. Zato sta osnovni barvi črna #000000 in bela #ffffff. Dodatna barva je siva #EDEDED. Barvni sistem je lahko uporabljen v pozitivu ali negativu.

Supria Regular

the quick brown fox jumps
over a lazy dog

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

4.0 Črkovne vrste

Osnovna črkovna družina je Supria Sans v različnih rezih. Uporabljena je kot nevtralen sans, ki odlično opravlja svojo funkcijo.


Ljudje logo

5.0 Prelom

Dvanajst vrstični prelom na širini 960px. Spletna stran je odzivna, torej se prilagaja vsem napravam in velikostim ekranom.


Ljudje logo

6.0 Nedovoljene uporabe

Med nedovoljene uporabe identitete spadajo vsi dodatni grafični efekti kot so drop shadow, bevel & emboss, glow, clipping mask, ipd.